kde
wsteczdrukujMapa serwisustrona główna
kde.edu.pl: Uczelnia » Adaptacja w przebiegu życia jednostki

Adaptacja w przebiegu życia jednostki

Adaptacja w przebiegu życia jednostki


Redakcja naukowa Renata Michalak
Format B5
Objętość: 187stron.

Rozwój jednostki dokonuje się w określonym środowisku i przez środowisko, które stanowi dla niej cenne źródło doświadczeń. Na przestrzeni całego życia człowiek wchodzi z nim w różne i niejednokrotnie bardzo złożone relacje. Pod wpływem środowiska stopniowo uczy się odpowiedniego repertuaru technik adaptacyjnych, określonych form zachowania, zdobywa nawyki, umiejętności, zbiera doświadczenia i czynnie kształtuje swoją osobowość. Jednocześnie dzięki tym relacjom uczy się wywierania coraz bardziej znaczącego wpływu na otoczenie społeczne i przedmiotowe, dostosowując je do własnych potrzeb, możliwości, oczekiwań i dążeń.
Człowiek ma tę właściwość, że adaptuje się nie tylko do środowiska, w którym żyje, ale także do siebie samego. Warunkiem zaś prawidłowego rozwoju każdej jednostki jest dobra adaptacja do ciągłych i wielokierunkowych przemian, jakim ona sama podlega w cyklu życia oraz zmian, zachodzących w środowisku, w którym przebiega jej aktywność życiowa. Sama umiejętność adaptacji kształtuje się i doskonali w miarę rozwoju jednostki.

Spis treści

Renata Michalak
Wstęp
Renata Michalak
Adaptacja przez rozwiązywanie kryzysów rozwojowych

Część pierwsza. Adaptacja jednostki w okresie dzieciństwa

Klaudia Mikołajczyk
Mechanizmy adaptacyjne w rodzinie alkoholowej
Jadwiga Lubowiecka
Przystosowanie do przedszkola zadaniem rozwojowym dla dziecka
Aleksandra Boroń
Adaptacja teorii wielorakiej inteligencji H. Gardnera
w edukacji dwujęzycznej. Przedszkole Ivy w Pekinie
Elżbieta Misiorna
Dziecko w roli ucznia
Małgorzata Cywińska
Adaptacja a proces konfliktowy wśród dzieci.
Adaptacja rozwojowa dzieci przez konflikty rówieśnicze

Część druga. Adaptacja jednostki od późnej adolescencji
do późnej dorosłości

Justyna Jakubowska-Baranek
Przekroczyć próg uczelni… Problemy adaptacyjne studentów
Martyna Goryniak
Współczesne formy życia w parze jako forma adaptacji do życia
w indywidualistycznym społeczeństwie
Ewa Kasperek-Golimowska
Mechanizmy adaptacyjne człowieka w świetle współczesnej koncepcji zdrowia
Remigiusz Jarosław Tritt
Stygmatyzacja i dyskryminacja żyjących z HIV i chorych na AIDS
oraz ich mechanizmy adaptacyjne w społeczeństwie
Anna Wach-Kąkolewicz
Kształcenie przez Internet – warunki wdrażania nowoczesnej strategii edukacyjnej
Renata Konieczna-Woźniak
Adaptacja do starości w czasach promujących młodość