Zajęcia taneczno - ruchowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  (2014-01-31)

II edycja kursu dokształcającego
Założeniem kursu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Kurs przeznaczony jest dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji elementarnej i wychowania fizycznego w szkołach podstawowych oraz pracowników świetlic szkolnych i terapeutycznych, a także rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i zakresu umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć taneczno - ruchowych na poziomie nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem metody zabawowej jako podstawowej w realizacji zadań na tym etapie rozwoju dziecka.

Program kursu obejmuje wychowanie poprzez zajęcia taneczno - ruchowe, uwzględniając jego różnorodną stylistykę i formę, stopniowanie trudności, wszechstronności, metody i formy pracy dostosowane do wieku, dobór odpowiednich zabaw i ćwiczeń zapewniających swobodę ruchu, ekspresji twórczej oraz spontanicznej zabawy poprzez taniec i ruch.

Program kursu przewiduje realizację czterech modułów tematycznych:
Moduł I

zajęcia rytmiczne
Moduł II
warsztat tańca
Moduł III
taniec ludowy
Moduł IV
gry i zabawy ruchowe

Zajęcia taneczno -ruchowe zwiększają zdolności uczenia się oraz mają na celu:
•    opanowanie podstawowych kroków i figur w tańcach i zabawach,
•    wyrobienie poczucia rytmu i płynności ruchów,
•    rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka
•    poprawę wydolności układu krążenia i oddychania

Absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

 Czas trwania: 120 godzin zajęć praktycznych i warsztatowych.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym

Planowane rozpoczęcie kursu – 03.10.2014r.        

PROMOCYJNY KOSZT KURSU: WPŁATA DO 10.09.2014r.
•    jednorazowo w kwocie 1100zł - płatnej do 10.09.2014r.
•    w trzech ratach: I rata w wysokości 400zł - płatna do 10.09.2014r.
             II rata w wysokości 400zł - płatna do 10.10.2014r.
             III rata w wysokości 400zł - płatna do10.11.2014 r.

KOSZT KURSU PO OKRESIE PROMOCYJNYCM: WPŁATA DO 03.10.2014r.

•    jednorazowo w kwocie 1300zł  - płatnej do 03.10.2014r.r.
•    w trzech ratach: I rata w wysokości 500zł - płatna do 03.10.2014r.
II rata w wysokości 500zł - płatna do 03.11.2014r.
III rata w wysokości 500zł - płatna do 03.12.2014r.

Kontakt/Zapisy:
 
Dział Studiów Podyplomowych:
podyplomowe@kde.edu.pl
tel. (61) 65-82-444
Biuro Rekrutacji:
rekrutacja@kde.edu.pl
Tel. (61) 65-82-425

Poniżej: do pobrania druk zgłoszenia z numerem konta i terminarzem wpłat
(wypełniony proszę przesłać na jeden z poniżej podanych adresów e-mail)
oraz harmonogram zjazdów