XIV edycja programu Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

  (2014-03-11)

Uwaga Studenci!!

Rusza XIV edycja programu „Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim”! Szansa na zdobycie kompetencji i kwalifikacji przydatnych w przyszłym poszukiwaniu pracy!

Program skierowany jest do:
- słuchaczy studium policealnych
- studentów i absolwentów uczelni wyższych
- doktorantów

Uczestnictwo w programie to szansa na:
- zdobycie cenionego przez pracodawców doświadczenia zawodowego
- zapoznanie się ze specyfiką pracy urzędów administracji rządowej
- wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie kształcenia
- wykazanie się własną inicjatywą i kreatywnością podczas wykonywania powierzonych zadań
- rozwinięcie umiejętności pracy w zespole oraz koordynacji projektu

Więcej szczegółów znajdziecie na http://bit.ly/wolonatriat