"Gry i zabawy w krainie bajek - warsztat efektywnej pracy tekstem literackim z dziećmi w wieku przedszkolnym"

  (2014-03-19)

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe WSZ „KdE” zaprasza studentów pedagogiki, wychowawców i nauczycieli edukacji elementarnej do uczestnictwa w warsztatach:
 

"Gry i zabawy w krainie bajek - warsztat efektywnej pracy tekstem literackim z dziećmi w wieku przedszkolnym"

Cel kursu
Zadaniem dokształcającego „warsztatu bajkowego” jest przygotowanie wychowawców, opiekunów i rodziców dzieci w wieku 3 - 7 lat  do kreatywnej pracy z tekstem literackim oraz wyposażenie uczestników w umiejętności i narzędzia wspierające ich w pracy nad rozwijaniem umiejętności językowych i poznawczych dzieci oraz nad rozwojem emocjonalnym i intelektualnym przedszkolaków.

Bajka jest tu pretekstem do kształtowania umiejętności:
•    językowych i artystycznych dziecka
•    rozpoznawania i respektowania norm społecznych
•    budowania własnych opinii i ich świadomego wyrażania
•    trafnej oceny postawy i charakteru postaci
Bajka w grach i zabawach wspomaga:
•    rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka
•    wyobraźnię
•    umiejętność improwizacji ruchowej
•    kształtowanie empatii
•    rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka

Program warsztatu
Moduł I  

rola i istota bajek
 bajki a rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka
bajka jako element wychowania
dobór bajki do tematyki zajęć
Moduł II
bajka edukacyjna i wychowująca
bohater pozytywny – bohater negatywny, czyli wprowadzanie dziecka w świat wartości
Moduł III
improwizacja ruchowa  – zabawy z tekstem przy muzyce
dobór muzyki do treści i nastroju bajki
Moduł IV
zakończenie smutne – zakończenie wesołe, czyli dokańczanie bajki i zmiana zakończenia
Moduł V
ilustrowanie bajki – rola rysunku i ilustracji w rozwijaniu wyobraźni
karty pracy z dzieckiem
 Szczegóły:
•    Zapisy: mailowo u Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Podyplomowych, mgr Ingi Ciastowicz-Tomczak e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl , Tel. 61 65-82-444
•    Termin realizacji; 12.10.2014r
•    Godzina: 8.50-15.40 (8h)
•    Miejsce realizacji: siedziba WSTH Kadry dla Europy  w Poznaniu,
•    Prowadzący: Specjaliści arteterapii i bajkoterapii: Małgorzata Głowacka, Dorota Lesicka oraz Krzysztof Samela.
•    Koszt warsztatu: 100zł brutto dla studentów KdE, 130 zł brutto dla pozostałych uczestników
•    W przypadku konieczności wystawienia rachunku proszę podać wszystkie dane do faktury

 
Uwaga – liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.