Zajęcia taneczno - ruchowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  (2014-03-26)

"Zajęcia taneczno - ruchowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"


II edycja kursu dokształcającego

Założeniem kursu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Kurs przeznaczony jest dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji elementarnej i wychowania fizycznego w szkołach podstawowych oraz pracowników świetlic szkolnych i terapeutycznych, a także studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i zakresu umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć taneczno - ruchowych na poziomie nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem metody zabawowej jako podstawowej w realizacji zadań na tym etapie rozwoju dziecka.

Program kursu obejmuje wychowanie poprzez zajęcia taneczno - ruchowe, uwzględniając jego różnorodną stylistykę i formę, stopniowanie trudności, wszechstronności, metody i formy pracy dostosowane do wieku, dobór odpowiednich zabaw i ćwiczeń zapewniających swobodę ruchu, ekspresji twórczej oraz spontanicznej zabawy poprzez taniec i ruch.
 

Program kursu przewiduje realizację czterech modułów tematycznych:
Moduł I

zajęcia rytmiczne
 

Moduł II
warsztat tańca
 

Moduł III
taniec ludowy
 

Moduł IV
gry i zabawy ruchowe

Zajęcia taneczno -ruchowe zwiększają zdolności uczenia się oraz mają na celu:
•    opanowanie podstawowych kroków i figur w tańcach i zabawach,
•    wyrobienie poczucia rytmu i płynności ruchów,
•    rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka
•    poprawę wydolności układu krążenia i oddychania

Absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 60 godzin zajęć praktycznych, warsztatowych i teoretycznych.
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Uczelni w systemie sobotnio – niedzielnym, czas trwania - około 2 miesięcy.
 

Planowane rozpoczęcie kursu – 26.04.2014r.         Planowane zakończenie kursu – 21.06.2014r.

 

 

Promocyjny koszt kursu:
•    w 2 ratach po 260zł
•    jednorazowo w kwocie 500zł
Koszt kursu:
•    w 2 ratach po 320zł
•    jednorazowo w kwocie 600zł
Kontakt/Zapisy:
Biuro Rekrutacji
WSZ "Kadry dla Europy"
ul. Starołęcka 36/38
61-361 Poznań
tel.: 61 65 82 425 lub 444
e-mail:rekrutacja@kde.edu.pl
       podyplomowe@kde.edu.pl