Wyższa Szkoła Techniczno- Humanistyczna Kadry dla Europy.

  (2014-04-23)

Miło nam zakomunikować, że otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.04.2014 roku dotyczącą wpisania naszej Uczelni w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych jako Wyższa Szkoła Techniczno- Humanistyczna Kadry dla Europy.

Wszystkie dane rejestracyjne Uczelni pozostają bez zmian: numer 318 w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, numer REGON, NIP oraz wszystkie numery telefonów.

Zmiana nazwy Uczelni nie powoduje żadnych konsekwencji dla studentów: indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy. Sukcesywnie uczelnia będzie dokonywać aktualizacji dokumentów i obowiązujących studentów druków wniosków (wszystkie nadal zachowują ważność).