Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kdeedu7/public_html/header.php on line 27
KDE.EDU.PL

Misja i wizja

Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna KdE bezpośrednio kreuje budowę kapitału intelektualnego i społecznego za pomocą profesjonalnego kształcenia przyszłych kadr gospodarki oraz prowadzenia badań naukowych.

Misją WSTH KdE jest kształcenie studentów zgodne z potrzebami społeczeństwa komunikacyjno - informacyjnego oraz inteligentnej gospodarki opartej na innowacyjnych wartości gospodarczych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Uczelnia tworzy sprzyjające warunki dla kształtowania się i upowszechniania postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych dostosowujących absolwentów do wymagań krajowego i europejskiego rynku pracy.

Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna KdE sukcesywnie łączy środowisko akademickie z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi.


WSTH KdE misję wypełnia poprzez:

  • pobudzanie kreatywności studentów
  • wyposażanie w praktyczną wiedzę i umiejętności korzystania z nowoczesnych technik, pozwalających na sprawne funkcjonowanie w inteligentnej gospodarce wyrabianie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy
  • wyrabianie otwartości na świat
  • wyrabianie wrażliwości na środowisko naturalne
  • tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych
  • rozwijanie kontaktów z otoczeniem gospodarczym i społecznym w celu tworzenia innowacji
  • przyczynianie się do rozwoju rynku lokalnego i regionalnego.

Wizją Wyższej Szkoły Techniczno-Humanistycznej Kadry dla Europy jest ciągłe doskonalenie jakości edukacji studentów i badań rozwojowych.

Uczelnia dąży do wypracowania efektywnego Europejskiego Modelu Szkolnictwa Wyższego przy współpracy otoczenia społecznego, przedsiębiorczego oraz instytucji publicznych.

Uczelnia współpracuje ze środowiskami gospodarczymi oraz instytucjami publicznymi w celu skutecznego wykorzystywania atutów regionu.

Tworzone przez WSTH KdE programy kształcenia i badań zawsze będą uwzględniały potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz rynku pracy.

Uczelnia kładzie nacisk na wysoko wykwalifikowaną i otwarta na innowację kadrę dydaktyczną. Studenci mają możliwości dostosowywania profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań.