IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

  (2014-10-30)

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2014 roku w Wyższej Szkole Techniczno-Humanistycznej Kadry dla Europy.

Wydarzenie stanowi forum wymiany myśli osób zainteresowanych wszelkimi dziedzinami nauki.

Zaproszenie kierujemy do szerokiego grona pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz  doktorantów i asystentów, pracowników samorządowych, nauczycieli szkół, a także instytucji o charakterze edukacyjnym.
Zapraszamy wszystkich, którzy nie tylko zgłębiają akademicką wiedzę naukową, ale i pragną dzielić się swoją wiedzą i spostrzeżeniami.

BLOKI TEMATYCZNE:

Nauki artystyczne Nauki o bezpieczeństwie Nauki społeczne Nauki humanistyczne Nauki medyczne Nauki techniczne Nauki przyrodnicze Nauki o zarządzaniu Nauki ekonomiczne

Tematy wystąpień prosimy zgłaszać do 21.11.2014
Kontakt: mgr Joanna Serafin, tel.: (61) 65 82 440
na adres e-mailowy: j.serafin@kde.edu.pl prosimy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 prof. dr hab. Elżbieta Szubertowska (PL)
prof. dr hab. Barbara Nowak (PL)
dr Maria Jolanta Bąk (PL)
dr Martin Čulik (SK)
dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska (PL)
dr Karina Knasiecka-Falbierska (PL)
dr Rusłan Jakowyszyn (UA)
dr Barbara Laskowska (PL)
dr Andrey Lymar (RU)
dr Ján Stebila (SK)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska
dr Karina Knasiecka-Falbierska
dr Barbara Laskowska
mgr Joanna Serafin